อบรมความรู้ความรู้สินค้า และ งานติดตั้งระบบกันซึมทริเฟลกซ์ กับทีมงาน บจก. ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง

หมวดหมู่: NEWs & EVENTs

อบรมความรู้ความรู้สินค้า และ งานติดตั้งระบบกันซึมทริเฟลกซ์ ให้กับทีมงาน บจก. ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง

ขอขอบคุณทีมงาน ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ที่เข้ารับการอบรมความรู้สินค้า และ งานติดตั้งระบบกันซีม Triflex เยอรมัน กับทางเรา ที่บริษัท แมคเวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ยินดีต้อนรับครับ

Metal Buiding Certified Partner
Triflex Mcwell training
Calculating
waterproofing training
Waterproofing training

26 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com