Parking Decks

  /   Products  /  Parking Decks

Triflex car park systems

ด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวที่จอดรถ ของ Triflex คงทนถาวร ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ความสะอาด และ ประหยัดต้นทุน

ด้วยอาคารจอดรถเป็นที่นิยมมากขึ้น พื้นผิวทางจะต้องมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อแรงกระทำและสารเคมีต่างๆ ปัจจัยของน้ำฝนและกรดเกลือ น้ำมันและเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบกับพื้นผิวที่รับน้ำหนักรถยนต์ โดยเฉพาะบริเวณทางลาดเกลียวหรือทางลาดที่มีความเสี่ยงพิเศษ เช่นเดียวกับ การรั่วซึมของรอยต่อต่างๆที่มีผลร้ายกับโครงสร้างคอนกรีตของอาคาร อันจะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้งาน แต่ด้วยระบบซีลพื้นผิวที่จอดรถของเรา ที่สร้างความแข็งแรงทนทานถาวร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย ความสะอาด และ คุ้มค่า

 

Triflex solutions for parking decks and underground car parks

Triflex DeckCoat
Intermediate deck coating system (OS8)
Download brochure
Triflex ProDeck
Parking deck flooring system (OS11a/b)
Download brochure
Triflex HeatTec
Surface heating system for entrance and exit areas in car parks
Download brochure
Triflex ProJoint
Settlement joint waterproofing system
Download brochure
 
 
บริการของเรา
นอกเหนือจากโซลูชั่นระบบกันซึมและปกป้องพื้นผิวคุณภาพสูงแล้ว เรายังนำเสนอบริการทางเทคนิค ร่วมกับพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาความรู้และหลักสูตรการฝึกอบรบ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน
 


13 มกราคม 2564

ผู้ชม 639 ครั้ง

Engine by shopup.com